Rekisteriseloste

PSK Kuplan jäsenrekisterin tiedot ja niiden käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin tiedot:

 • Nimi, henkilön tunnistus
 • Kotikunta, yhdistyslain velvoite
 • Kansallisuus, Suoja-alueluvat
 • Syntymäaika, Suoja-alueluvat
 • Sähköposti, kerhon sääntöjen mukaiset vuosikokouskutsut, yhteydenotot sähköpostilla
 • Postiosoite, Illun postitus, SUSLin sporttirekisteri
 • Puhelinnumero, yhteydenotot puhelimitse (sukelluskeikat)
 • Jäsenluokka, AYY:n avustushakemukset, äänioikeus kerhon kokouksissa
 • Sukupuoli, SUSLin sporttirekisteri
 • Sukeltajaluokitus, sukellusten organisointi
 • Kiinnostuksen kohteet, toiminnan järjestäminen ja kehittäminen
 • Viitenumero, maksun tunnistus
  • viisinumeroinen, joista ensimmäiset neljä numeroa ovat jäsennumero (1000…9999) ja viides numero tarkistussumma.
 • Tieto maksetuista jäsenmaksuista, jäsenyyden ylläpitäminen
 • Tieto jäsenen kaappista/skootteripaikasta kammiolla, jäsenmaksujen seuranta

Sisäisillä, ainoastaan jäsenistön käytössä olevilla sivuilla on lisäksi tieto henkilöistä, jotka saavat kipparoida Kuplan veneitä. Tämä tieto ei ole osa jäsenrekisteriä.

Tietojen julkaisu

Ainoastaan Kerhon jäsenistölle tarkoitetulla  sivuilla julkaistaan eri yhteyksissä (ilmoittautumislistat sukelluksille, jäsenmaksun maksamiseen liittyvät tiedot) seuraavat tiedot: henkilön nimi, viitenumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Suoja-aluelupa-hakemuksissa ja  viranomaisen julkaisemissa lopullisissa luvissa on näkyvissä henkilön nimi, syntymäaika sekä kansalaisuus.

Henkilötietoja ei saa käyttää, eikä niitä käytetä seuran tai Sukeltajaliiton ulkopuoliseen toimintaan.

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Polyteknikkojen sukelluskerho Kupla ry
Osoite: PL 69, 02151 Espoo.
Sähköposti: kupla (at) list (piste) ayy (piste) fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

PSK Kuplan hallitus ja jäsenrekisterivastaava.

3. Rekisterin nimi

PSK Kuplan jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta, sukeltaminen alueilla joille vaaditaan suoja-aluelupa. Kts. kohta “Jäsenrekisterin tiedot”.

5. Rekisterin tietosisältö

Kts. kohta “Jäsenrekisterin tiedot”

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenet itse ilmoittavat osoitteen- ja sähköpostinsa muutokset jäsenrekisterivastaavalle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

PSK Kuplan kaikki jäsenet ovat myös sukeltajaliiton jäseniä, jolloin PSK Kuplan jäsentiedot välitetään myös Sukeltajaliitto ry:n jäsenrekisteriin. Sukeltajaliiton jäsenrekisterin henkilörekisteriseloste löytyy täältä.

Henkilön pyynnöstä (suoja-aluelupahakemus, Sotamuseon lupahakemus) Puolustusvoimille/Sotamuseolle luovutetaan tiedot henkilön nimestä, syntymäajasta sekä kansalaisuudesta.

PSK Kupla ei luovuta tietoja muille kuin Sukeltajaliitolle.

Yllämainituista tiedoista julkaistaan kerhon sisäisillä, jäsenistölle tarkoitetuilla sivuilla henkilön nimi, viitenumero, puhelinnumero, sekä sähköpostiosoite. Lisäksi suoja-alueluvissa on näkyvissä syntymäaika, sekä kansalaisuus.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja ei säilytetä suoraan sähköisesti saatavilla. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä hallituksen edustajilla (jäsenrekisterivastaava, sukellusmestari, rahastonhoitaja).

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

PSK Kuplan jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä. Jäsen voi tarkistaa tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenrekisterivastaavaan.

Rekisteröityjen jäsenten tietoja ei luovuteta Sukeltajaliiton lisäksi muille kolmansille osapuolille.